2015-12-02

Druki - Dla pracodawców

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy
plik doc Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy.doc 2016-12-30 08:07:18 98.5 KB pobierz
Kategoria: Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy - wniosek o zwrot częsci kosztów.pdf 2017-07-05 13:55:10 57.4 KB pobierz
plik docx Załącznik nr 1 do umowy - wniosek o zwrot częsci kosztów.docx 2017-07-05 13:55:03 28 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 do umowy - rozliczenie finansowe.pdf 2017-07-05 13:54:28 47.9 KB pobierz
plik docx Załącznik nr 2 do umowy - rozliczenie finansowe.docx 2017-07-05 13:54:09 25.6 KB pobierz
plik pdf Oświadczenie kwartalne.pdf 2017-07-05 13:51:09 109 KB pobierz
plik doc Oświadczenie kwartalne.doc 2017-07-05 13:49:24 44 KB pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
plik pdf WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W RAMACH JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.pdf 2017-03-30 09:38:41 321.7 KB pobierz
plik doc WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W RAMACH JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE.doc 2017-03-30 09:38:29 88.5 KB pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 2017-03-30 09:37:58 141 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.pdf 2017-03-30 09:37:37 214.1 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.doc 2017-03-30 09:37:24 54 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 do umowy - Lista obecności.pdf 2017-03-30 09:36:30 231.1 KB pobierz
plik docx Załącznik nr 2 do umowy - Lista obecności.docx 2017-03-30 09:36:20 31.9 KB pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
plik xls Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minis.xls 2017-03-30 09:34:59 141 KB pobierz
plik pdf Oświadczenie kwartalne.pdf 2017-03-30 09:34:40 25.8 KB pobierz
plik doc Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.doc 2017-03-30 09:34:23 81 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do wniosku.doc 2017-03-30 09:33:45 69 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do wniosku.doc 2017-03-30 09:33:26 65.5 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 3 do wniosku.doc 2017-03-30 09:33:03 43 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 4 do wniosku.doc 2017-03-30 09:32:39 32 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 5 do wniosku.doc 2017-03-30 09:32:20 42 KB pobierz
Kategoria: Organizacja staży
plik pdf Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf 2017-03-30 09:29:59 253.5 KB pobierz
plik doc Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.doc 2017-03-30 09:29:48 94 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf 2017-03-30 09:29:09 173.5 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.doc 2017-03-30 09:28:55 33 KB pobierz
plik pdf Promesa zatrudnienia Beneficjenta Stażu FP.pdf 2017-03-30 09:28:19 136.1 KB pobierz
plik doc Promesa zatrudnienia Beneficjenta Stażu FP.doc 2017-03-30 09:28:09 1.6 MB pobierz
plik pdf Wzór umowy o zorganizowanie stażu bez promesy zatrudnienia.pdf 2017-03-30 09:27:25 206.7 KB pobierz
plik doc Wzór umowy o zorganizowanie stażu bez promesy zatrudnienia.doc 2017-03-30 09:27:15 78 KB pobierz
plik pdf Wzór umowy o zorganizowanie stażu z promesą zatrudnienia.pdf 2017-03-30 09:26:37 207.6 KB pobierz
plik doc Wzór umowy o zorganizowanie stażu z promesą zatrudnienia.doc 2017-03-30 09:26:26 80.5 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy - wzór programu stażu.pdf 2017-03-30 09:25:23 204.4 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do umowy - wzór programu stażu.doc 2017-03-30 09:25:12 37 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 2 do umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych - OPINIA.pdf 2017-03-30 09:24:35 188.4 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych - OPINIA.doc 2017-03-30 09:24:24 37 KB pobierz
plik pdf Ankieta organizatora stażu.pdf 2017-03-30 09:23:42 247.8 KB pobierz
plik doc Ankieta organizatora stażu.doc 2017-03-30 09:23:30 1.6 MB pobierz
plik pdf Lista obecności.pdf 2017-03-30 09:22:40 149.6 KB pobierz
plik doc Lista obecności.doc 2017-03-30 09:22:27 81 KB pobierz
plik pdf Wniosek o udzielenie dni wolnych.pdf 2017-03-30 09:21:48 174.2 KB pobierz
plik doc Wniosek o udzielenie dni wolnych.doc 2017-03-30 09:21:37 30 KB pobierz
plik pdf Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf 2017-03-30 09:20:58 159.5 KB pobierz
plik doc Sprawozdanie z przebiegu stażu.doc 2017-03-30 09:20:44 36 KB pobierz
plik pdf Ankieta stażysty.pdf 2017-03-30 09:20:05 249.9 KB pobierz
plik doc Ankieta stażysty.doc 2017-03-30 09:19:41 102 KB pobierz
Kategoria: Prace Interwencyjne
plik pdf Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych.pdf 2018-03-30 08:47:45 233 KB pobierz
plik doc Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych.doc 2018-03-30 08:47:40 101 KB pobierz
plik docx Załącznik nr.1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.docx 2018-03-30 08:47:19 25.7 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr.1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.pdf 2017-11-08 12:30:30 381.1 KB pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 2017-03-30 09:15:55 141 KB pobierz
plik pdf Załcznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW.pdf 2017-03-30 09:15:23 135.9 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do umowy - Rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach PI.doc 2017-03-30 09:14:46 48 KB pobierz
Kategoria: Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
plik pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de-minimis.pdf 2017-03-30 09:10:41 477.6 KB pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de-minimis.xls 2017-03-30 09:10:36 136 KB pobierz
plik pdf Wniosek o dofinansowanie +50.pdf 2017-03-30 09:10:26 271.8 KB pobierz
plik doc Wniosek o dofinansowanie +50.doc 2017-03-30 09:10:21 103.5 KB pobierz
plik doc Wniosek o wypłatę dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 2017-03-30 09:10:15 50 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.pdf 2017-03-30 09:10:06 204.1 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.doc 2017-03-30 09:10:00 50 KB pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
plik pdf Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.pdf 2017-06-05 09:29:15 59.5 KB pobierz
plik pdf Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.pdf 2017-06-05 09:19:46 63.3 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do porozumienia - wniosek o refundacje prac społecznie użytecznych.pdf 2017-01-23 14:20:56 170.2 KB pobierz
plik docx Załącznik nr 2 do porozumienia - ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych.docx 2017-01-23 14:19:57 25.6 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 3 do porozumienia - lista obecności.pdf 2017-01-23 14:18:00 250.2 KB pobierz
Kategoria: Roboty publiczne
plik doc Wniosek o organizacje robot publicznych.doc 2017-01-18 08:38:41 82.5 KB pobierz
plik pdf Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robot publicznych (dla umów zawartych przed 31 lipca 2014).pdf 2017-01-18 08:38:26 127.9 KB pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 2017-01-18 08:31:48 141 KB pobierz
plik pdf Wniosek o organizację robót publicznych - de minimis.pdf 2017-01-18 08:31:23 283.2 KB pobierz
plik pdf Załącznik nr 1 do umowy/porozumienia - wniosek o zwrot części kosztów.pdf 2017-01-18 08:30:54 194.4 KB pobierz
plik doc Załącznik nr 2 do umowy/porozumienia - rozliczenie finansowe.doc 2017-01-18 08:30:15 50 KB pobierz
Kategoria: Wnioski dla niepełnosprawnych
plik pdf Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.pdf 2017-01-18 08:19:00 1.4 MB pobierz
plik xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 2017-01-18 08:14:15 141 KB pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
plik zip Wniosek o przyznanie środków z KFS wraz z załącznikami - Pliki Office.zip 2018-04-04 10:59:58 232.7 KB pobierz
plik zip Wniosek o przyznanie środków z KFS wraz z załącznikami - Pliki PDF.zip 2018-04-04 10:59:43 500.6 KB pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
plik zip Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.zip 2018-02-28 14:03:43 1.8 MB pobierz
plik zip Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Agencję Pracy Tymczasowej.zip 2018-02-28 14:03:42 1.8 MB pobierz
plik zip Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca.zip 2018-02-28 14:03:39 1.8 MB pobierz
plik zip Zezwolenie dla Agencji Pracy Tymczasowej na pracę sezonową cudzoziemca .zip 2018-02-28 14:03:36 2.2 MB pobierz
plik zip Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.zip 2018-02-28 14:02:11 1.6 MB pobierz

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się